از کجا شروع شد؟

همه چیز از آشپزخانه انتهای دانشکده فنی شروع شد. جایی که به عنوان انجمن علمی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان می‌شناختند و غذای روح عرضه می‌شد. با وجود دیوار و کف سرامیک شده، خبری از قابلمه، دیگ و ظروف غذا نبود اما خوراک‌های خوبی برای دانش علمی دانشجویان تهیه می‌گردید. غذای این آشپزخانه با تمام خوراک های دیگر تفاوت داشت، هر روز ما را گرسنه‌تر و تشنه‌تر می‌کرد. نمک غذای آشپزخانه نمک‌گیرمان کرد و هیچ نوشیدنی افاقه نشد. عطش ما با درس‌های اساتید و نمر‌ه‌های گرفته شده برطرف نشد و با اتمام دانشگاه به شدت آن افزوده شد.

در روزهای پایان دانشجویی و در آخرین سمیناری که برگذار شد، یک اسم شکل گرفت اما همچون دیگر کارهای گروهی به فراموشی سپرده شد. یونیاک اسمی بود که چند نفر دور هم جمع شدیم و برای گروه کوچکمان انتخاب کردیم. یونیاک؛ گروه آموزشی الکترونیک. حالا پس از 5 سال و نه با انرژی دوران گذشته، یونیاک را ادامه می‌دهیم. نه آنقدر جدی که توان زیادی نیاز داشته باشد و در نهایت رو به افول رود و نه آنقدر آرام که تاثیری نداشته باشد. کاملا تفریحی و مداوم تا خاطرات گذشته زنده شود و لذت بخش باشد. فعالیتی که همچون دیگر پروژه‌های موفق امروزی، کوچک و تفریحی شروع شود و سپس فراگیر و تاثیرگذار گردد.

در ابتدا قرار بود یونیاک تنها به الکترونیک و مطالب آموزشی پیران آن بپردازد. اما تجربه به ما آموخت که مباحث مدیریتی و اقتصادی تاثیر بسازی در موفقیت کسب و کارها دارد. به همین منظور مهارت هایی را مد نظر می گیریم که در موفقیت فعالیت ها تاثیر مستقیمی دارند. همچنین کمی چاشنی فلسفه به مطالب اضافه می کنیم تا نگاه وسیع تری به افراد دهیم و کمک کنیم اهداف بهتری در زندگی خود پیدا کنند. در نتیجه یونیاک حرکتی در جهت آموزش زندگی دیجیتال در زمان معاصر، همراه با نگاهی عیق‌تر و وسیعتر به پیرامون می‌باشد.

همیشه باید هدف بزرگی را انتخاب کرد تا انگیزه‌ای شکل گیرد و انرژی ادامه راه به وجود آید. ما هدف و نیتی بیش از حد تصور خود انتخاب کرده‌ایم تا هیچ وقت از تلاش و تکاپو دست نکشیم. نیتی 100 ساله که با آموزش و یاد دادن مهارت‌ها، نهال هایی بکاریم که آیندگان از آن بهره ببرند. به قول ملک‌الشعرای بهار “دگران کاشتند و ما خوردیم | ما بکاریم و دیگران بخورند” .