پایتون چیست؟

پایتون چیست؟

برنامه‌نویسی چیزی نیست که از آن ترسید و آن را سخت تصور کرد. پایتون، زبان‌ برنامه‌نویسی است که ترس شما را نسبت به برنامه‌نویسی از بین می‌برد و شما را آماده برای نوشتن پیچیده‌ترین کد‌ و برنامه‌ها می‌کند.